Tuyển dụng nhân viên làm việc có thời hạn

Hiện chúng tôi đang tuyển dụng nhân viên thời vụ cố định.