Trường luyện thi trải nghiệm thiên nhiên Chạm vào thiên nhiên, chơi, học và sáng tạo!Đây là một chương trình có sự tham gia phổ biến.

Chào mừng đến với thế giới của điều kỳ diệu!Đầy bất ngờ!

Nhiều từ áp dụng cho trường luyện thi trải nghiệm tự nhiên: "thiên nhiên", "sinh vật", "chạm", "chơi", "tạo", "vẽ", "trải nghiệm", "học" và "ấn tượng".Bạn có muốn tham gia các khóa học khác nhau như trải nghiệm chăn nuôi và quan sát bãi biển không?

Trải nghiệm thiên nhiên báo cáo hoạt động của trường luyện thi