Nhấp vào đây để xem tổng quan về cơ sở, bể triển lãm và số lượng sinh vật.

Bấm vào đây để xem hồ sơ công bố kết quả nghiên cứu Thủy cung Oarai từ năm 51

Nhấp vào đây để biết Bản đồ Nguy hiểm và Thông tin Bức xạ Phòng chống Thiên tai Thị trấn Oarai

Bấm vào đây để biết kế hoạch điều lệ cho cơ sở

Nhấp vào đây để liên kết đến các cơ sở công cộng, trường học, bể cá, vườn thú, bảo tàng và phương tiện giao thông

Bấm vào đây để thông cáo báo chí

Bấm vào đây để biết thông tin giá thầu

Bấm vào đây để xem thông tin tuyển dụng nhân viên

Bấm vào đây để biết thông tin về việc chấp nhận học viên và quy trình để xác định đào tạo

Nhấp vào đây để biết thông tin về các doanh nghiệp xử lý động vật

Bấm vào đây để xem chính sách bảo mật

Nhấp vào đây để biết bản quyền, liên kết và tuyên bố từ chối trách nhiệm của trang web này