Thủy cung Oarai thuộc tỉnh Aqua World Ibaraki công nhận tầm quan trọng của thông tin cá nhân và để bảo vệ thông tin đó, theo đây thiết lập, thực hiện và duy trì chính sách bảo vệ thông tin cá nhân.

1. Tuân thủ luật pháp và các tiêu chuẩn khác về bảo vệ thông tin cá nhân

Thủy cung Oarai thuộc tỉnh Aqua World Ibaraki tuân thủ luật pháp và các tiêu chuẩn khác về bảo vệ thông tin cá nhân.

2. Xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, mất mát, phá hủy, làm sai lệch và rò rỉ thông tin cá nhân.

3. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi mục đích sử dụng của Thủy cung Oarai Aqua World Ibaraki Prefecture.
(Mục đích sử dụng thông tin cá nhân)

  • Để xác nhận đơn xin cấp hộ chiếu hàng năm và xác nhận thủ tục cấp lại trong trường hợp bị mất.
  • Thông tin về các sự kiện thủy cung và triển lãm đặc biệt.
  • Gửi giải thưởng cho người chiến thắng các bài dự thi tại các sự kiện.
  • Một bảng câu hỏi để hỏi về các sự kiện mong muốn và yêu cầu của bạn đối với bể cá.

4. Cung cấp cho bên thứ ba

Aqua World Ibaraki Prefectural Oarai Aquarium sẽ không cung cấp thông tin cá nhân đã thu thập được cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của bạn.
Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi pháp luật yêu cầu.

5. Quản lý thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ được xử lý an toàn dưới sự kiểm soát chặt chẽ.

6. Tiết lộ và chỉnh sửa thông tin đã đăng ký

  • Chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi mọi yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, đồng thời sẽ nhanh chóng chỉnh sửa mọi yêu cầu chỉnh sửa.
  • Chúng tôi sẽ chân thành trả lời các tham vấn và khiếu nại từ mọi người liên quan đến thông tin cá nhân và cố gắng cải thiện.

7.Sử dụng Google Analytics

Trang web này có thể sử dụng Google Analytics. Google Analytics sử dụng cookie để thu thập thông tin truy cập vào trang web này.

Phương pháp thu thập và sử dụng thông tin truy cập được quy định bởi Điều khoản dịch vụ của Google Analytics và Chính sách quyền riêng tư của Google.

Vui lòng tham khảo trang sau để biết chi tiết.
https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/