Lối vào thủy cung cao XNUMXm so với mực nước biển Bãi đậu xe chung XNUMXm so với mực nước biển

Hãy giúp chúng tôi khi bạn đến thăm chúng tôi.

Thông tin bức xạ như sau.
2022 年Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12
2023 年Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12
2024 年Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12

Thông tin bức xạ ở những nơi khác nhau xung quanh tính ở đây に な り ま す.