Bể bơi cảm động sẽ mở cửa trở lại từ ngày 12 tháng 17!

Từ Thứ Bảy, ngày 2022 tháng 12 năm 17, chúng tôi sẽ mở lại bể cảm ứng để bạn có thể trực tiếp chạm và trải nghiệm các sinh vật biển.Lần này, bạn có thể chạm vào các sinh vật biển như sao biển và hải sâm.Ngoài ra, nếu đúng thời điểm, bạn có thể nói chuyện với thủ môn.Bằng mọi cách, hãy chạm trực tiếp vào các sinh vật và cảm thấy gần gũi hơn với chúng.

nơi lớp học khám phá cá tầng 5
* Sinh vật có thể chạm vào có thể thay đổi.
sao biển
manamako