Kinh nghiệm nuôi cá heo

Kinh nghiệm nuôi cá heoKết thúc tuyển dụng

Thử thách công việc của một người nuôi cá heo!

Ngày giờ Thứ bảy, ngày 2022 tháng bảy năm 10
10: 00 ~ 12: 00 
Phí tham gia 1 người: 1,500 yên
* Phí nhập học riêng sẽ được tính.
Hạn nộp hồ sơ Đến vào thứ bảy, ngày 10 tháng 15 Địa điểm Aqua World Oarai
Mục tiêu Học sinh tiểu học lớp 3 trở lên và người giám hộ của các em Công suất 15 名