Kinh nghiệm nuôi sư tử biển

Kinh nghiệm nuôi sư tử biểnKết thúc tuyển dụng

Tôn trọng công việc của một người nuôi sư tử biển

Ngày giờ Thứ bảy, ngày 2022 tháng bảy năm 05
9: 30 ~ 11: 30 
Phí tham gia 1 người: 1,500 yên
* Phí nhập học riêng sẽ được tính.
Hạn nộp hồ sơ Đến vào thứ bảy, ngày 04 tháng 30 Địa điểm Aqua World Oarai
Mục tiêu Học sinh tiểu học lớp 3 trở lên và người giám hộ của các em Công suất 15 名