Sunfish's Secret (Master School)

Sunfish's Secret (Master School)Kết thúc tuyển dụng

Những người lưu giữ sẽ giải thích về sinh thái và cấu trúc cơ thể của cá thái dương trong khi mổ xẻ chúng.
* Master School là khóa học có nội dung sâu hơn dành cho học sinh trung học cơ sở trở lên.

Ngày giờ Chủ nhật, ngày 2021 tháng 11 năm 28
9: 30 ~ 15: 00
Phí tham gia 1 người: 1,000 yên
* Phí nhập học riêng sẽ được tính.
Hạn nộp hồ sơ Đến vào Chủ Nhật, ngày 11 tháng 14 Địa điểm Aqua World Oarai
Mục tiêu Học sinh trung học cơ sở trở lên Công suất 15 名