Cá mập hổ Stegostoma fasatum

cá mập hổ

Tên khoa học:Stegostoma fasatum

Phạm vi: Biển Đỏ, bờ biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương