Squatina japonica

Cá mập nhật bản

Tên khoa học:ngồi xổm japonica

Nơi sống: Đáy bùn cát ở tây bắc Thái Bình Dương