Cá mập đầu búa Sphyrna zygaena

Cá mập đầu búa

Tên khoa học:Sphyrna zygaena

Nơi sống: các vùng biển nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới trên thế giới