Star Shark Mustelus manazo

cá mập sao

Tên khoa học:Mustelus manazo

Nơi sống: Tây Ấn Độ Dương, Tây Thái Bình Dương