Cá mập sừng Heterodontus francisci

cá mập sừng

Tên khoa học:Heterodontus francisci

Nơi sống: Đông Thái Bình Dương