Hemitriakis japanica

Eira Buka

Tên khoa học:Hemitriakis Japanica

Nơi sống: Nam Nhật Bản, phía nam Choshi, Biển Hoa Đông