Cá mập y tá Glymostoma Cirratum

cá mập y tá

Tên khoa học:Tầng sinh môn điều hòa

Nơi sống: Tây và Đông Đại Tây Dương / Đông Thái Bình Dương