Tasselt wobi Gong Eucrossorhinus dasypogon

tua dowobi cồng

phân loại: cá mập y táOcteridae

Tên khoa học:Eucrossorhinus dasypogon

Nơi sống: Tây Ấn Độ Dương