cá mập ria mép

phân loại: DogfishDogfish

Tên khoa học:bọ hung Cirrhigaleus

Nơi sống: Tây Thái Bình Dương