Cá mập y tá Chiloscyllium plagiosum

Cá mập Tenjiku (Shiroboshitenjik)

Tên khoa học:Chiloscyllium Plagiosum

Nơi sống: Các khu vực ven biển của Ấn Độ Dương-Tây Thái Bình Dương