Cá mập phình Cephaloscyllium ventriosum

cá mập phình

Tên khoa học:Cephaloscyllium venriosum

Phạm vi: Đông Thái Bình Dương từ California đến Chile