Cá rạn san hô đầu đen Carcharhinus melanopterus

Cá mập rạn san hô đen

Tên khoa học:Carcharhinus melanopterus

Phạm vi: Carcharhinus melanopterus