Reef Shark Carcharhinus brevipinna

cá mập rạn san hô

Tên khoa học:Carcharhinus brevipinna

Nơi sống: các khu vực ven biển nhiệt đới và ôn đới trên thế giới