Về việc hủy bỏ màn hình cá bơn quay mặt phải

Con cá bơn quay mặt phải được trưng bày đã chết vào Chủ Nhật, ngày 2023 tháng 11 năm 19 nên việc trưng bày đã bị hủy bỏ.

Cá bơn quay mặt sang phải

 Một con cá bơn quay mặt phải được tặng cho thủy cung vào ngày 2023 tháng 11 năm 6 và trưng bày trong “lớp khám phá sinh vật” bên trong thủy cung đã chết vào ngày 11 tháng 19.Nguyên nhân chính xác của cái chết hiện vẫn chưa được biết, nhưng chúng tôi muốn điều tra vấn đề này trong tương lai và sử dụng nó để nhân giống và triển lãm.

Tại Thủy cung Aqua World Tỉnh Ibaraki Oarai, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng cải thiện hơn nữa việc trưng bày và chăm sóc để có thể truyền tải sự kỳ diệu và quyến rũ của các sinh vật sống đến càng nhiều người càng tốt.