Quy tắc đeo khẩu trang sau ngày 2023 tháng 3 năm 13 (Thứ Hai)

Chúng tôi xin thông báo về quy định đeo khẩu trang tại Thủy cung Oarai của Aqua World tỉnh Ibaraki từ ngày 2023 tháng 3 năm 13 (thứ Hai).

Về việc đeo khẩu trang tại Thủy cung Oarai của Aqua World, tỉnh Ibaraki, sau ngày 2023 tháng 3 năm 13, theo quyết định chính sách của chính phủ về việc "về cơ bản để mọi người tự quyết định", việc đeo khẩu trang khi tham quan là quyết định của mỗi cá nhân. nền tảng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa lây nhiễm, chẳng hạn như nhân viên đeo khẩu trang và lắp đặt chất khử trùng.

Chi tiết các biện pháp phòng chống lây nhiễm trong hội trường, vui lòng truy cậptính ở đâyVui lòng kiểm tra