Thông báo lắp đặt đế sạc ô tô điện

Lần này, chúng tôi đã lắp đặt một đế sạc nhanh cho xe điện trong bãi đậu xe buýt lớn.

trạm sạc xe điện

Vui lòng nói chuyện với nhân viên bảo vệ ở lối vào bên dưới đèn giao thông khi sử dụng.

Khi sử dụng điều này, bạn cần có thẻ xác thực tính phí, v.v.

thời gian có sẵn8: 00 ~ 17: 30
* Có sẵn cho đến 30 phút sau thời gian đóng cửa
*Trừ khi thủy cung đóng cửa
trạm sạc xe điện
trạm sạc xe điện

Vui lòng sử dụng nó khi bạn đến bằng ô tô điện.