Cá mập đầu búa có vỏ sò Sphyrna lewini

Cá mập đầu búa có vỏ

Tên khoa học:Sphyrna lewini

Nơi sống: các vùng ven biển nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới trên thế giới