Bắt đầu triển lãm

Tại Aqua World Thủy cung Oarai, tỉnh Ibaraki, chúng tôi đã bắt đầu triển lãm "Amimenokogirigagami".

Như tên cho thấy, nó được đặc trưng bởi một mô hình lưới trên kéo và chân của nó.

Cua răng cưa có càng lớn, mép mai lởm chởm như lưỡi cưa.Thủy cung liền kề "Sinh vật nước lợ 3" có trưng bày cua gai, mời các bạn xem qua và so sánh.

Nơi triển lãm Bể "sinh vật nước lợ 4" tầng 5/2

*Triển lãm có thể bị hủy tùy thuộc vào tình trạng của các sinh vật.Xin lưu ý