Triển lãm Sweetfish bắt đầu

Tại Aqua World Thủy cung Oarai, tỉnh Ibaraki, chúng tôi đã bắt đầu trưng bày "Ayu".

cá ngọt trưởng thành

Gần đây, cá hương con được trưng bày trong XNUMX bể nước lợ, nhưng cá lớn dần nên được chuyển sang bể “tự nhiên giữa dòng”.Cùng với những con cá ngọt mới gia nhập nhóm, chúng đang bơi theo nhóm.

cá ngọt non

Khi ayu lớn hơn và trưởng thành, một hoa văn hình bầu dục màu vàng sẽ xuất hiện sau mắt nó.Chúng cũng sẽ ăn tảo mọc trên đá và có răng phù hợp với nó.

Bằng mọi cách, hãy quan sát sự khác biệt với cá con.

Nơi triển lãm Thủy cung "thiên nhiên giữa dòng" tầng 4/5

*Triển lãm có thể bị hủy tùy thuộc vào tình trạng của các sinh vật.Xin lưu ý