Giới thiệu về Wakuwaku Hiroba (thiết bị sân chơi lớn)

Wakuwaku Hiroba (thiết bị sân chơi lớn) sẽ tạm thời đóng cửa từ ngày 2024 tháng 6 năm 28 (Thứ Sáu) để bảo trì.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về ngày mở cửa trở lại trên trang web của chúng tôi ngay khi thông tin chi tiết được quyết định.

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra và mong bạn thông cảm và hợp tác.