Hàng hợp tác đi chơi Baby Shark (nhãn dán ngẫu nhiên) thông báo hết hàng

Anime “Outing Baby Shark” x Aqua World Oarai Thông tin hàng hóa
"Nhãn dán ngẫu nhiên" hiện đã hết hàng do nhu cầu phổ biến.

Thông tin về việc bán lại sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi.