Collector's Shop Galeos Thông báo thay đổi giờ làm việc các ngày trong tuần và ngày đóng cửa tạm thời

Collector's Shop Galeos trên tầng 3 của tòa nhà sẽ tạm thời đóng cửa hoặc thay đổi giờ làm việc vào những ngày tiếp theo do kiểm tra cửa hàng.

giờ kinh doanh
11: 10 ~ 14: 50
5 Tháng 28 Day (Fire)
6 tháng 3 (thứ hai)
Tháng 6 ngày 5 (Thứ tư)
6 月 6 日 (木)
6 Tháng 11 Day (Fire)
6 月 13 日 (木)
6 tháng 14 (thứ sáu)
Ngày lễ6 Tháng 4 Day (Fire)
6 tháng 7 (thứ sáu)
6 tháng 10 (thứ hai)
Tháng 6 ngày 12 (Thứ tư)

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra và mong bạn thông cảm.

Về cửa hàng bán hàng hóa bên trong bảo tàng, vui lòng sử dụng "Cửa hàng lưu niệm Mola Mola" gần lối vào thủy cung.