Báo cáo và cảm ơn bạn về Quỹ cứu trợ thiên tai động đất ở bán đảo Noto năm 6

 Tại bảo tàng của chúng tôi, từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 31, chúng tôi sẽ lập một hộp quyên góp cho Quỹ cứu trợ thiên tai động đất ở bán đảo Noto năm 6 trong bảo tàng và trung tâm thông tin chung, và du khách sẽ quyên góp 30,427 yên. Chúng tôi đã nhận được một khoản quyên góp. Quỹ cứu trợ đã được quyên góp cho các khu vực bị ảnh hưởng thông qua Quỹ cộng đồng tỉnh Ibaraki của Nhật Bản, một tập đoàn phúc lợi xã hội. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với sự hỗ trợ hào phóng của các bạn.
 Chúng tôi muốn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất tới những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở bán đảo Noto và cầu nguyện cho sự phục hồi sớm nhất có thể.