Về các biện pháp đối với khu vực ngoài trời "Ocean Terrace" do bùng phát dịch cúm gia cầm độc lực cao ở tỉnh Ibaraki (cập nhật ngày 2023/12/29)

Do sự bùng phát của vi-rút cúm gia cầm độc lực cao ở tỉnh Ibaraki, các khu vực ngoài trời đã bị đóng cửa kể từ ngày 2023 tháng 12 năm 14, nhưng vì không có trường hợp nào khác trong 21 ngày kể từ đó nên chúng tôi đã đóng cửa khu vực ngoài trời kể từ ngày 2023 tháng 12 , 29. Việc đóng cửa các khu vực ngoài trời sẽ được dỡ bỏ từ ngày XNUMX. Xin lưu ý rằng chúng tôi tiếp tục thực hiện các biện pháp sau đây như là biện pháp phòng chống dịch bệnh.

  • Hủy bỏ các chương trình, sự kiện liên quan đến “Humboldt Penguins”
  • Lắp đặt thảm khử trùng chân tại lối vào bể cá
  • Phun vôi tôi ở lối vào bể cá

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra và đánh giá cao sự thông cảm và hợp tác của bạn.