Thông báo về việc bổ sung lại dòng sản phẩm độc quyền chính hãng “Đuôi Tôm Ruồi” [Canadian Otter]

Chúng tôi đã bổ sung thêm dòng sản phẩm độc quyền "Đuôi tôm ruồi" [Đồ chơi nhồi bông (Đuôi tôm) Rái cá Canada] và [Đồ chơi nhồi bông treo (Đuôi tôm) Rái cá Canada].

Chúng được bán tại cửa hàng "Mola Mola" trong tòa nhà.