Thông báo về hàng hóa hợp tác Sumikko Gurashi (túi tote)

Hàng hóa hợp tác Sumikko Gurashi Aquarium x Aqua World Oarai [Túi đựng đồ] đã có hàng trở lại.Nó được bán tại cửa hàng lưu niệm "Moramora".