Về việc tạm dừng sử dụng bể cá VR (SHARKRIUM) trong Phòng của Bố Cá Mập

Thủy cung VR (SHARKRIUM) trong Phòng của Shark Daddy sẽ đóng cửa vào những ngày tiếp theo do được sử dụng tại một sự kiện.

Ngày và giờ đình chỉThứ bảy, ngày 2023 tháng bảy năm 9
Thứ bảy, ngày 2023 tháng bảy năm 9
Thứ bảy, ngày 2023 tháng bảy năm 10
Chủ nhật, ngày 2023 tháng 10 năm 15

Cảm ơn bạn cho sự hiểu biết của bạn trước.