Hàng hợp tác Sumikko Gurashi (2 trong 1 khăn choàng) Thông báo đã bán hết

⚫︎ Thông tin hàng hóa Sumikko Gurashi Aquarium x Aqua World Oarai

[Khăn giảm âm] sau đây được giảm giá từ ngày 7 tháng 15 đã bán hết do quá phổ biến.Cảm ơn bạn đã hiểu biết của bạn.

▼Khăn giảm âm thiết kế mới sẽ được bán từ ngày 9 tháng 1.

khăn giảm âm thiết kế mới